สับปะรดสี

สับปะรดสี


สับปะรดสี

สับปะรดสี

 

สับปะรดสี เป็นชื่อเรียกรวมไม้ประดับในวงศ์ Bromeliaceae วงศ์เดียวกันกับสับปะรดที่ให้ผลรับประทานนั่นเอง และนั่นก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงเรียกไม้ประดับหลายๆ สกุลในวงศ์นี้ว่า สับปะรดสี เมื่อเอ่ยถึงสับปะรดทุกคนต้องนึกถึงผลไม้หวานฉ่ำชื่นใจ

แต่ถ้าเอ่ยถึงสับปะรดสีหลายคนคงอุทานว่า ” อะไรกันมีด้วยหรือ ” ความจริงแล้วบรอมมีเลียดหรือสับปะรดสีเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทวีปอเมริกา แถบลุ่มน้ำแอมะซอน บรอมมีเลียดนั้น ” เอ็กซอติก ” ทั้งในเรื่องรูปทรงและสีสัน จนได้รับสมญานามว่า ” อัญมณีแห่งลุ่มแม่น้ำแอมะซอน ” ความงามของไม้ประดับในวงศ์บรอมมีเลียดนั้น นอกจากจะอยู่ที่รูปทรงของต้นและสีสันที่หลากหลายแล้ว ความมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละต้นแต่ละสายพันธ์ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักเลงต้นไม้ใหลหลง ไม้ประดับในวงศ์นี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือพวกที่เป็น ” EPIPHYTIC ” และอีกพวกคือ ” TERRESTRIAL” พวก เอพิฟิติค ( EPIPHYTIC ) เป็นพวกที่เกาะอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่แต่ก็เป็นการอาศัยอยู่เพื่อรับแสงแดดและน้ำเท่านั้น ไม่ได้เป็นกาฝากที่หยั่งรากลงไปในเนื้อไม้เพื่อดูดน้ำเลี้ยงแต่อย่างใด ส่วนพวก แทร์เรสเตรียล ( TERRESTRIAL ) นั้นเติบโตได้ดีบนหินและพื้นดิน แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของบรอมมีเลียดกระจายอยู่ในเขตกึ่งร้อนจนถึงเขตป่าดิบร้อนของทวีปอเมริกา พบได้ที่ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนถึงภูเขาสูงถึง 14,000 ฟุต นอกจากพฤกษศาสตร์จะแบ่งไม้ในวงศ์บรอมมีเลียดออกตามลักษณะนิสัยของการเลือกที่อยู่แล้ว พวกเขายังได้จัดหมวดหมู่ออกเป็นสกุลหลายสกุล ในปัจจุบันพบว่า มีจำนวน 2500 ชนิด ที่อยู่ในโลกนี้

โรงเพาะสับปะรดสี ของ Secret Space


Posted in Supermarket ต้นไม้, สับปะรดสี.

Leave a Reply