Supermarket ต้นไม้

คุณสามารถเลือกซื้อต้นไม้ในสวนของเราได้อย่างจุดใจ ทุกต้นคัดสรรจาก โรงเพาะ Secret Space ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแหล่งขยายพันธุ์ไม้ตัดใบเพื่อทำตลาดไม้ประดับและตกแต่ง เป็นผู้ส่งออกไม้ใบรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยพื้นที่เกือบ 500 ไร่

เข้าสู่ Supermarket

Secret Space Cafe’

ร้านคาเฟ่ กาแฟรสกลมกล่อม อาหารรสชาติอร่อย ….บรรยากาศกลางสวนร่มรื่นใจกลาง Secret Space สดชื่นด้วยกาแฟสูตรพิเศษ “Secret Space Coffee” เมนูอาหารสเต็ก สปาเก็ตตี้ และสลัดผักจากฟาร์มไฮโดรโปรนิกซ์ของเรา

เข้าร้านอาหาร

แหล่งเรียนรู้

Secret Space เป็นแหล่งข้อมูล และประสบการณ์ การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ไม้ใบ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ได้ศึกษาจากโรงเพาะปลูกของเรา ยินดีต้อนสถานศึกษา หน่วยงาน ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ

เข้าสู่แหล่งเรียนรู้

Secret Space

พื้นที่แห่งความลับของอาณาจักรไม้ใบ

Secret Space

คุณรุ่งโรจน์ เขียวมีส่วน      เจ้าของสวนไม้ใบ "รุ่งณิภาการ์เด้น" เริ่มทำกิจการเกี่ยวกับไม้ประดับ ในปี พ.ศ. 2508 เป็นผู้บุกเบิกขยายพันธุ์ไม้ตัดใบเพื่อทำตลาดไม้ประดับและตกแต่งโดยได้ความคิดจากการดูงาน เอ็กซ์โป ไม้ประดับประเภทตัดใบที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2534  โดยเริ่มจากการขยัยพันธุ์และทำตลาด  คุณรุ่งโรจน์  จึงต้องทำการบุกเบิกตลาดเอง  คุณรุ่งโรจน์ เคยประสบกับช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด  และช่วงเวลาที่ต้องประสบปัญหามากมาย  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจ  สู้จนผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ  มาได้เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการจนกระทั่งเป็นผู้ส่งออกไม้ใบรายใหญ่ของไทยในปัจจุบัน

Secret Space เริ่มต้นจากพื้นที่ 18 ไร่ ในปี พ.ศ. 2535  จุดเริ่มต้นของวันนั้น กระทั่งถึง ณ วันนี้บนพื้นที่ เกือบ 500 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกและจำหน่ายพันธุ์ไม้ที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว  รวมไปถึงความรู้มากมายที่แบ่งปันให้แก่ผู้ที่สนใจ


logo sp

  • เปิดบริการ  :   8.00 - 20.00 น.  (หยุดวันจันทร์)
  • ที่ตั้ง  :  164 ม.2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  • โทร  :  081 - 995 - 8343  ,  089 - 914 - 4160
  • GPS  :  13.6359718  ,  99.9005772
  • การเดินทาง  : อยู่ใกล้กับ The Blooms Orchid Park อุทยานกล้วยไม้ราชบุรี) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเพชรเกษม ผ่านนครปฐม ผ่านสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากนั้นใช้สะพานข้ามสี่แยกบางแพ ตรงมาประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่คลองชลประทาน หลัก กม.ที่ 84+ 380 ม. หรือที่เรียกว่าตลาดนัดบ้านสิงห์ จากนั้นขับตรงมาประมาณ 4 กม. สังเกตุป้ายโรงไฟฟ้าราชบุรีให้เลี้ยวขวา ตรงมา 1 กม. อยู่ขวามือ
    โทร.081 - 995 - 8343 , 089 - 914 - 4160

 

There are a lot of widgets bundled with Page Builder. You can use them to bring your pages to life.